Kring voor Meditatie en Bezinning

ONZE GROEP

De organisatie

Het bestuur

De Kring wordt geleid door een bestuur. Hierin hebben minimaal zitting: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, alsook  2 algemene leden. 

De onkosten van de bestuurders worden vergoed. Bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen (de zogenaamde vacatiegelden). Alle huidige bestuurders zien hier van af.

Financiële positie

De Kring voor Meditatie en Bezinning heeft geen winstoogmerk. Al het werk binnen de Kring wordt op vrijwillige basis gedaan. Er staat geen beloning tegenover. 

Voor het continueren van de werkzaamheden van de Kring zijn uiteraard financiële middelen nodig. Deze inkomsten komen voort uit:

  • vrijwillige bijdragen van leden, als support voor het houden van bijeenkomsten,
  • bijdragen van deelnemers aan de verblijfskosten van weekendworkshops of retraite,
  • giften en schenkingen,
  • erfstellingen en legaten

Uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten om bijeenkomsten te kunnen organiseren, zoals huurkosten van een locatie. 

Deelnemers aan de Kring hebben volledige inzage in de financiën.

Download Formulier + Jaarrekening 2022