Kring voor Meditatie en Bezinning

KRING VOOR MEDITATIE EN BEZINNING

De Kring heeft als doel om meditatietechnieken en esoterische kennis aan te reiken, waarmee de mens harmonie, liefde, wijsheid en het Goddelijke in zichzelf kan realiseren. Wanneer deze kwaliteiten worden uitgedrukt in onze dagelijkse leefomgeving, dragen we bij aan een betere samenleving. Met ons streven naar verdraagzaamheid en harmonie zijn we een ontmoetingsplaats voor mensen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De Kring biedt nieuwkomers een inleidende uitleg.

Een belangrijk aspect van de visie van de Kring is dat er geen hiƫrarchische posities zijn. Onze deelnemers realiseren het Goddelijke in zichzelf. Samen mediteren versterkt de bedding daarvoor. Uiteraard zijn er taken en rollen die opgepakt en ingevuld worden; dit gebeurt vanuit een vrijwillige bijdrage aan de groep en aan de Kring, in gelijkwaardigheid. In onze visie is groepsbewustzijn een belangrijk aspect van de spirituele groei in deze tijd.

We komen regelmatig bijeen om te mediteren op verschillende locaties in het land, o.a. in Haarlem en Almere.

De Kring heeft geen winstoogmerk. De Kring heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) RSIN-nummer 804810904. Vrijwillige bijdragen, giften en schenkingen zijn daarmee aftrekbaar.